Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (4 CD) Πραντσίδη Γ.

Σκοποί και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας
(Βόρειας Θράκης)

Γιάννης Πραντσίδης


Η συλλογή αυτή καλύπτει όλη τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), όσο είναι δυ-νατό σε μία τέτοια καταγραφή και περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί-ται από επιτόπιες καταγραφές οργανικών σκοπών και τρα¬γουδιών που ξεκινούν από το 1956, όπου διασώζονται μελωδίες και τρόποι που μέρα με τη μέρα χάνονται. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια, γραμμένα στο στούντιο, στα οποία οι βασικοί συντελεστές έχουν βι¬ώσει την παράδοση αυτή.

Τα τραγούδια διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα χορευτικά και τα μη χο-ρευτικά. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα τραγούδια και οι οργανικοί σκο¬ποί που χορεύονται. Σ’ αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι χοροί τύπου "ζω-ναράδικου" χορού στα 6/8, στον ίδιο ρυθμό οι τύποι του "ζερβόδεξου" ("ζερβο-δέξος", "ποδαράκι", "κυνηγητός" κλπ), οι συρτοί στα 7/8 (3+2+2), οι συρτοί στα 9/8 (2+2+2+3) με γρήγορη αγωγή, στον ίδιο ρυθμό οι καρσιλαμάδες και στα 9/8 (2+2+2+3) με αργή αγωγή ο "σφαρλής", οι συρτοί τύπου "ξεσυρτού" στα 2/4 ("κα-στρινός", "κοκονίτικος", "χεριάτικος τραμπανιστός", κλπ), οι χοροί τύπου "στις τρεις" ή "στα τρία" στα 2/4 ("στις τρεις", "τροΰρου", "ζερβός"), η "μπαϊντούσκα" στα 5/8, οι τύπου "συγκαθιστού" στα 7/8 (2+2+3) με γρήγορη αγωγή ("συγκαθιστός", "ίσια α-πάν", "καλινίτικος"), στον ίδιο ρυθμό ("μιλίσσω", "μπογδάνος", "κουκίτσα", "ντιβι-τζίδικος"), στα 7/8 (2+2+3) με μέτρια αγωγή ο "ζέρβος".

Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα "καθιστικά" ή "του τραπεζιού", τα τραγούδια που έλεγαν στα νυχτέρια, τραγούδια της δουλειάς ή εποχικά (του θερι-σμού, ανοιξιάτικα, φθινοπωρινά) και πολλά τραγούδια του γάμου. Στις δυο αυτές κα-τηγορίες μπορούμε να εντάξουμε και τα τραγούδια που λέγονται τα Χριστού¬γεννα, το Νέο έτος και το Πάσχα, από τα οποία άλλα είναι χορευτικά και άλλα ό¬χι.
Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω τη συγγένεια της βορειοθρακιώτικης μουσικοχο-ρευτικής παράδοσης με τις άλλες περιοχές της Θράκης (Ανατολική και Δυτική). Η σχέση αυτή εντοπίζεται στους ρυθμούς, στα θέματα των τραγουδιών και στους χο-ρούς. Όπως είναι φυσικό, σε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι η Θράκη στο σύνολο της, παρατηρούνται μικροδιαφορές στο ηχόχρωμα κυρίως της μουσικής, διαφορές που παρατηρεί κανείς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα οι διαφο-ρές που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην 'Ήπειρο από τη μια περιοχή στην άλλη (Πωγώνι, Ζαγόρι, Κόνιτσα κλπ.). Αξιοσημείωτη ακόμη είναι η μεγάλη σχέση που υ-πάρχει ανάμεσα στη Θράκη και τον Πόντο, κυρίως σε ρυθμούς, κινητικά μο¬τίβα, τε-χνικές και όχι μόνο.
Τιμή 50 €.
Για παραγγελίες τηλ. 23530-23265 κιν. 6944757056