Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Δήμας Η.)

Δήμας Η.Σκοπός της παρούσας μονογραφίας είναι η μελέτη του λαϊκού χορού της Ηπείρου, όπως αυτός παρουσιάζεται διαχρονικά από τις αρχές του αιώνα μας μέχρι σήμερα. Ο χορός είναι από τα σπουδαιότερα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού και το γνησιότερο -μαζί με τη μουσική και το τραγούδι- μέσο έκφρασης της λαϊκής ψυχής. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές αλλαγές επηρέασαν ανάλογα τόσο τα επιμέρους στοιχεία του χορού (σχήμα, διάταξη, ύφος, μορφή κ.λπ.), όσο και την ίδια την ύπαρξή του.
Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας επιτόπιας έρευνας στις διάφορες πε-ριοχές και χωριά της Ηπείρου. Η συγκέντρωση του υλικού στηρίχτηκε στη συμμετο-χή, στην παρατήρηση, στις συνεντεύξεις και στις γραπτές πηγές.

Σελίδες: 240
Τιμή: 17.50 €