Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ (Ράφτης Α.)

Ράφτης Α.Τα κείμενα που ακολουθούν είναι ανακοινώσεις που εγκρίθηκαν από την επιστημονι-κή επιτροπή στο 7ο διεθνές συνέδριο για την έρευνα του χορού που έγινε στην Πορ-ταριά 7-11 Ιουλίου 1993. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι προβολείς της μελέτης στράφηκαν σε ένα θέμα τόσο σημαντικό - το σημαντικότερο ίσως από τα θέματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Και μάλιστα με ειδικούς από διάφορες χώρες και εκα-τοντάδες ανθρώπων του χορού από όλη την Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Jean-Michel Guilcher (France): Οι μηχανισμοί μετάδοσης του χορού στις παλιές α-γροτικές κοινότητες της Γαλλίας
NAIK GUILCHER-RAVIART ( FRANCE): Σκέψεις για την παιδαγωγική του λαϊκού χορού σε μη-παραδοσιακή κοινωνία
Charles Kyriakou ( U.S.A.): Διδασκαλία παραδοσιακού χορού. Στοχοπροσανατολι-σμένη μέθοδος
Mohamed Ghouse Nasuruddin (Malaysia): Η διδασκαλία του χορού στην Μαλαισία
Ιωάννης Ζήκος (Ελλάδα): Ο νεοελληνικός χορός υπό τους όρους της συνέχειας και διάρκειας
Ηρακλής Καραγιάννης & Ελένη Καραίσκου (Ελλάδα): Διδασκαλία εθίμων σε παιδιά δημοτικού σχολείου
Πολύκαρπος Κελεσίδης & Μάγδα Ζωγράφου (Ελλάδα): Η συμβολή της μορφολογι-κής ανάλυσης στη διαδικασία εκμάθησης των ελληνικών παραδοσιακών χορών
Αναστασία Παναγιωτίδου (Ελλάδα): Η μουσικοκινητική αγωγή σαν παιδαγωγικό μέ-σο στην διδασκαλία του χορού
Αννα Παναγιωτοπούλου (Ελλάδα): Η γυναίκα στην κορυφαία θέση του νεοελληνικού χορού. Χορός ως δημιουργική διαδικασία
Γιάννης Πραντσίδης (Ελλάδα): Στοιχεία του ύφους των ελληνικών παραδοσιακών χορών και η διατήρησή τους κατά την διδασκαλία
Αλκής Ράφτης (Ελλάδα): Προτάσεις για την αναβάθμιση της διδασκαλίας του δημο-τικού χορού
Ana Macara: Οι λειτουργίες της τέχνης και η σημασία της διδασκαλίας της χορευτι-κής σύνθεσης

Σελίδες: 120
Τιμή: 12.48 €