Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Cowan J.)Το βιβλίο αυτό, προϊόν μακρόχρονης επιτόπιας ανθρωπολογικής έρευνας σε μια κω-μόπολη της βόρειας Ελλάδας, εξετάζει τρία διαφορετικά πλαίσια χορού: τον παραδο-σιακό γάμο, τις «ευρωπαϊκές» χοροεσπερίδες των τοπικών συλλόγων και την πιο ιδι-ωτική μορφή του «πάρτυ». Περιγράφει τις πολλαπλές ιδεολογίες του εαυτού, του φύ-λου και της κοινότητας, τις οποίες οι κάτοικοι της πόλης ενσωματώνουν και διερευ-νούν καθώς χορεύουν. Παράλληλα αναλύει τις πρακτικές του φαγητού, του ποτού, της ομιλίας και του δωρισμού και τον προφορικό λόγο μέσα από τον οποίο οι συμμε-τέχοντες αποδίδουν νόημα στις πράξεις τους. Έτσι αναδεικνύει τα σημεία τριβής και τις στιγμές της αναμέτρησης και δείχνει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές περιστάσεις του χορού θέτουν διαφορετικά προβλήματα στους άντρες και τις γυναίκες, προσφέροντας το έδαφος για μια αληθινή πολιτική του σώματος.

Σελίδες: 260