Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (ΜαλκογεώργοςΑ., ΜαυρουβουνιώτηςΦ., ΑργυριάδουΕ.)

ΜαλκογεώργοςΑ., ΜουρουβουνιώτηςΦ., ΑργυριάδουΕ.Με τις αράδες αυτού του βιβλίου γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθεί ένα μικρό μέρος του μεγάλου γνωστικού αντικειμένου των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Ενα σύγγραμμα σύντομο και περιεκτικό, που καλύ¬πτει, όμως, συστηματικά και με επιστημονική τεκμηρίωση, κατά το δυνατό, τις βασικές ενότητες Ιστορία - Κοινωνιολογία - Μεθοδική διδα¬σκαλία. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κατά κύριο λό-γο, στους φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α., τους αυριανούς καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στους καθηγητές Φυσικής αγωγής της Α/θμίας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στους χο-ροδιδα¬σκάλων Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους για τη διευκόλυνση της, οργάνωσης του μαθήματος στο σχολείο και τους συλλόγους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα βιβλίο με πληρότητα, ως προς τη θεματική του, που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου για μια "άνετη" προσέγγιση του χώρου.

ISBN: 960-907-980-6
Τιμή: 32.00 €