Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Πετακός Χ.Το πρώτο, που χρειάζεται να γίνει είναι η λεπτομερής περιγραφή του τσακόνικου χο-ρού ως συνολικού χορευτικού δρώμενου• στη συνέχεια να επιχειρηθεί η απαραίτητη συνολική αναγνώρισή του και αξιολόγησή του ως πολιτισμικής-καλλιτεχνικής σύνθε-της δημιουργίας υψηλού πνευματικού και αισθητικού επιπέδου, στο οποίο έφτασε μέσα από μακροχρόνια εξελικτική πορεία χιλιετηρίδων -και μάλιστα όχι ολίγων- και μέσα από αρμονική σύνθεση καλλιεργημένων στοιχείων λόγου (γλώσσας), μουσικής και όρχησης (χορού), να γίνει η σωστή ένταξή του μέσα στο γενικότερο πολιτισμικό σύνολό του ή κύκλο του και μέσα στην καλλιτεχνική κατηγορία όπου ανήκει, να επι-χειρηθεί η αισθητική ανάλυση κι αξιολόγησή του και να ανιχνευθεί το κατά πόσο και γιατί μπορεί πράγματι να συμβαίνει το «παράδοξο» (κατά το Φ. Μπεκύρο) να μην είναι ικανή η τσακόνικη διάλεκτος ν' ανταποκριθεί ως συστατικό στοιχείο μέσα στη συνολική λειτουργία, τη φωνητική και την κινησιοπλαστική συνάμα, του τσακόνικου χορευτικού ρυθμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οργανική μουσική Τσακόνικου Χορού.
2. Χορευτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε κοινή νεοελληνική (δημοτική) γλώσσα («Σου είπα, μάνα, πάντρεψε με»).
3. Χορευτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε κοινή νεοελληνκή (δημοτική) γλώσσα («Η Μπιρμπιλομάτα») από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα).
4. Χορευτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε κοινή νεοελληνική (δημοτική) γλώσσα («Σή-μερα βγήκα να χαρώ») από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα).
5. Χορευτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε κοινή νεοελληνική (δημοτική) γλώσσα («Ο Μαντάς») από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα).
6. Χορευτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε τοπική τσακόνικη διάλεκτο («Εμ' αγαπού νια πέντζικα») από το Γιάννη Σταματόπουλο.
7. Κλέφτικο Ιστορικό Τσακόνικο Τραγούδι σε τοπική τσακόνικη διάλεκτο («Α Έουνα να φυλάει τα Τσακονόπουλα») από το Γ. Σμαματόπουλο.
8. Κλέφτικο Δημοτικό Τσακόνικο Τραγούδι σε κοινή νεοελληνική (δημοτική) γλώσ-σα («Τρεις σταυραετοί») από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα).
9. Χορευτικό τραγούδι σε τσακόνικη διάλεκτο («Απατζά τθο Μαρασσία») από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα).
10. Τσακόνικα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από το Δημ. Βλάμη (Ντόλα)
11. «Μάζου, Στρατή, τα πρού'ατα» (= Μάσε, Στρατή, τα πρόβατα) Δημοτικό χορευ-τικό (καλαμ.) από το Γ. Σταματόπουλο).
12. «Ο παππά τσ'α παππαδία» (= Ο παππάς, κι η παππαδιά) Δημοτικό χορευτικό (η-μιπηδ. τσακόνικος) από το Γ. Σταματόπουλο

Σελίδες: 80
ISBN: 960-875-490-9
Τιμή: 12.48 €