Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΟ (Δρανδράκης Λ.)

Δρανδράκης Λ.Οι σελίδες που ακολουθούν ούτε ολοκληρώνουν ούτε εξαντλούν όλες τις πτυχές του θέματος. Εκθέτουν μόνο κάποιες μου σκέψεις και παρατηρήσεις πάνω στο συγκεκρι-μένο θέμα, δηλαδή με ποιον τρόπο εκφράζεται και πώς διαμορφώνεται ο αυτοσχεδια-σμός στον ελληνικό δημοτικό χορό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου
Ορισμοί του αυτοσχεδιασμού
Ο έντεχνος χορευτής και ο αυτοσχεδιασμός του
Ο δημοτικός χορευτής
Χορευτικοί κανόνες της παραδοσιακής κοινωνίας
Χορευτικό ρεπερτόριο
Δημοτικός χορευτής και ρεπερτόριο
Ο δημοτικός χορευτής στον κυκλικό χορό
Η τελευταία θέση στον κυκλικό χορό
Η επώνυμη θέση του πρωτοσυρτή
Το χορευτικό ημικύκλιο και ο δεύτερος "τη τάξει" χορευτής
Ο αυτοσχεδιασμός του δημοτικού χορευτή
Αυτοσχεδιασμός και καλλιτεχνική δημιουργία
Πρωτοβουλία και πρωτοτυπία στο δημοτικό χορό
Ο χρόνος και ο χώρος στον αυτοσχεδιασμό
Ο αυτοσχεδιασμός και οι μη κυκλικές φόρμες χορού
Χοροί με αντικείμενα
Το μαντήλι, ένα πολυσήμαντο χορευτικό αντικείμενο
Ο αυτοσχεδιασμός στους αντικριστούς και μιμικούς χορούς
Η αυτοσχεδιαστική δημιουργία στους "μοναχικούς" χορούς
Μουσική και αυτοσχεδιασμός
Μουσικοί και χορευτής
Βιβλιογραφία
Translation in English
Φωτογραφίες και σχόλια

Σελίδες: 208
Τιμή: 34.00 €