Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ+DVD

Αλιγιζάκης Α.Είναι γνωστό ότι ο χορός ξεκίνησε από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τη Μι-νωική Κρήτη. Πλήθος ιστορικών στοιχείων μαρτυρά ότι ο κρητικός χορός είναι η συ-νέχεια των μινωικών χορών. Τα παραπάνω σε συνάρτηση με την γνωριμία, αγάπη και προσωπική ενασχόληση με τον κρητικό χορό τα τελευταία 24 χρόνια καθώς και η ε-πιστημονική ιδιότητα ως ιατρός-Ορθοπεδικός οδήγησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Στόχος του συγγράμματος είναι η μετάδοση της αθλητιατρικής γνώσης στους χοροδιδασκάλους, στους ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές-τριες των παραδοσιακών κρητικών χορών για την εκμάθηση, διδασκαλία και βελτίωση της χο-ρευτικής απόδοσης.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει:

• Ορισμός και έρευνα του χορού
• Ιστορικά στοιχεία
• Βασικοί χοροί της Κρήτης
• Τεχνική του Κρητικού Χορού
• Αρχές μεθοδικής διδασκαλίας του Κρητικού Χορού
• Κινησιολογική ανάπτυξη των παιδιών
• Αρχές εμβιομηχανικής και κινησιολογίας του Κρητικού Χορού
• Πρωτόκολλο πληροφοριακού προληπτικού ελέγχου
• Η προπόνηση του Κρητικού Χορού
• Τραυματολογία του Κρητικού Χορού
• Είδη τραυματισμού και αρχές θεραπείας
• Αρχές διατροφής
• Αγγλική περίληψη

Συμπερασματικά ο παραδοσιακός κρητικός χορός έχει ιστορική και καλλιτεχνική α-ξία, ενώ ταυτόχρονα είναι φυσική κίνηση αποτελώντας μια εξαιρετική φυσική άσκη-ση για διατήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σελίδες: 112
Τιμή: 15.00 €