Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Ράφτης Α.)

Ράφτης Α.Ένα πολύτιμο βιβλίο για τους μελετητές των ελληνικών χορών αφού περιέχει σημα-ντικά άρθρα διακεκριμένων ερευνητών.

Περιεχόμενα

Δημήτρης Τσιπλακούλης (Ελλάδα): Το δρώμενο του ξεπροβοδίσματος της Πασχα-λιάς στη Δεσκάτη. Ο Τρίπατος χορός της Ανδρομάνας
Αγόρω Τσίου & Αλκής Ράφτης (Ελλάδα): Ηθογραφία του παραδοσιακού χορού στη Λυκόρραχη - Λούψ(ι)κο - Κόνιτσας
Corina Oosterveen (Γερμανία): Το χορευτικό πανί και το χορευτικό σκοινί. Ενα παι-δαγωγικό αντικείμενο για κίνητρο κίνησης. Διάλεξη-επίδειξη
Βασίλειος Σερμπέζης & Δημήτριος Γουλιμάρης (Ελλάδα): Η διδασκαλία του παρα-δοσιακού χορού στην Ελλάδα
Γιάννης Ζήκος (Ελλάδα): Ο ρόλος των οπτικο-ακουστικών μέσων στην καταγραφή και παρουσίαση παραδοσιακών εθίμων και γιορτών.
Ελένη Σπύρου (Ελλάδα): Από την έρευνα στη διδασκαλία χθες, σήμερα, αύριο.
Φίλιππος Φιλίππου (Ελλάδα): Η εθνοχορολογική έρευνα στην Αριδαία
Αννα Λάζου (Ελλάδα): Ο χορός σήμερα από τη σκοπιά της φιλοσοφίας
Christine Glauser (Ελβετία): Χορευτικά συγκροτήματα στην Ελλάδα
Αννα Παναγιωτοπούλου (Ελλάδα): Η συντακτική του νεοελληνικού χορού. Η σημα-σία των εθιμικών αρχών στην κεντρική χορευτική διαδικασία και τάσεις που εμφανί-ζονται σήμερα
Μαριγούλα Κρητσιώτη (Ελλάδα): Ο τελετουργικός και ο σκηνικός παραδοσιακός χορός
Βασίλειος Φαρασόπουλος (Ελλάδα): Θρησκευτικά και κοινωνικά μηνύματα από τα έθιμα του γάμου στους τουρκόφωνους Ελληνες του Αγιρνάς-Αναργυράσιο Καισαρεί-ας Καππαδοκίας
Athan Karras (Η.Π.Α.): Ο χορός σαν μια σύγχρονη λαογραφική εμπειρία
Klaus Kramer (Γερμανία): Συνεργασία μεταξύ της επιστήμης του χορού και της πρα-κτικής του παραδοσιακού χορού
Todor Djidjev (Βουλγαρία): Χορός και μουσική. Αμοιβαίες σχέσεις στην έρευνα του παραδοσιακού και του θεατρικού δημοτικού χορού.
Charles Kyriakou (Η.Π.Α.): Διαφυλάξτε την ελληνική κουλτούρα. Ποιανού κουλτού-ρα, ποιό τμήμα και πώς να το διαφυλάξουμε;

Τιμή: 12.48 €