Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Φ. – ΛΕΒΕΝΤΗΣ Χ.)
Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «κεφάλαια» της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μπορεί, αν αξιοποιηθεί σωστά, να λειτουργήσει ως ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο. Παρόλα αυτά, ο εκπαιδευτικός που θα αποφασίσει να διδάξει παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, οι οποίες πηγάζουν από τις ιδιαιτερότητες και τη σημαντικότητα της προσχολικής ηλικίας στην εξέλιξη των παιδιών.
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται το «πώς» και το «γιατί» της αποτελεσματικής διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού στα μικρά παιδιά.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά η θεωρητική βάση του προγράμματος:
•Συμβολή της κίνησης στην ανάπτυξη των παιδιών
•Οφέλη από τη συμμετοχή σε μαθήματα χορού
•Βασικοί άξονες για το σχεδιασμό ενός προγράμματος παραδοσιακού χορού
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει:
•Πρακτικές συμβουλές για την οργάνωση των μαθημάτων (διάρκεια, συχνότητα, απαραίτητος εξοπλισμός, δραστηριότητες, κλπ)
•Αναλυτική περιγραφή 40 μαθημάτων για μικρά παιδιά
Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε δασκάλους ελληνικού παραδοσιακού χορού, φοιτητές/τριες τμημάτων προσχολικής αγωγής και Τ.Ε.Φ.Α.Α., εκπαιδευτικούς Φ.Α. και νηπιαγωγούς με την ελπίδα ότι θα τους βοηθήσουμε να κάνουν το μάθημα τους ευχάριστο και αποτελεσματικό και κυρίως να χρησιμοποιήσουν τα θετικά στοιχεία του ελληνικού χορού προς όφελος των παιδιών. Τα μαθήματα χορού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μολονότι απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και μεγάλα αποθέματα ενέργειας, προσφέρουν αναμφισβήτητα μια συναρπαστική εμπειρία. Ας τη ζήσουμε!
Υπότιτλος: 40 μαθήματα με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών
Σελίδες: 184
Τιμή: 20.00 €